Bestaande wijk van morgen

Kaalheide, een wijk uit de jaren zeventig, ondervindt een grondige transformatie. Er vindt een volledige herstructurering plaats met belangrijke sociale componenten. De stedenbouwkundige structuur wordt herschikt rondom de voor de toekomst te behouden bebouwing. De wijk die in Parkstad als één van de belangrijkste krimpwijken geldt wordt door sloop qua woningaantallen gereduceerd. De sloop van de witte hoogbouw flats van Bisscheroux vormt daar een belangrijk onderdeel van.